ជំហានទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និង បើកដំណើរការហ្គេម

ជំហានទី១

ចុចលើប៊ូតុងទាញយកខាងក្រោម ហើយបន្តការទាញយកកម្មវិធី និងបញ្ចប់ការដំឡើង។

ជំហានទី២

បើកដំណើរការអ៊ីមភើរ័រស៊ូតEmperor Suiteពីកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់

ជំហានទី៣

នៅផ្ទាំងកាស៊ីណូ ស្វែងរកសញ្ញាតំណាងទូរស័ព្ទនៅផ្នែកខាងឆ្វេងរួចចុចប៊ូតុង< សាកល្បងឥឡូវនេះ>