សំណួរគេសួរញឹកញាប់

ចុចលើ ចូលរូមឥឡូវនេះ ដើម្បីចាប់ផ្តើម។ ឥឡូវនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបំពេញព័ត៌មានលម្អិតគណនីរបស់អ្នក។ សូមចំណាំថាការបំពេញព័ត៌មានលម្អិតមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យការដកប្រាក់មិនជោគជ័យ/គណនីត្រូវបានផ្អាក។ សម្រាប់ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន សូមមើលសំណួរទី 7 ខាងក្រោម។

9Club គាំទ្រការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយការជជែកផ្ទាល់ 24/7 របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ឬប្រសិនបើអ្នកមានវិធីផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកចង់ស្នើសុំ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ support@9club.com ។

អ្នកអាចដកប្រាក់របស់អ្នកតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក។ សម្រាប់ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ អ្នកអាចពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមគាំទ្រ 24/7 របស់យើង។

ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង ផ្ទេរប្រាក់ បន្ទាប់ពីអ្នកបានចូល។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញកាបូបចំបង និងកាបូបផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជា៖ U-កីឡា Deluxe Suite/Emerald Slots និងជាច្រើនទៀត។ ដើម្បីលេងហ្គេមដែលអ្នកចង់បាន អ្នកនឹងត្រូវផ្ទេរប្រាក់ពីកាបូបចំបងរបស់អ្នកទៅកាន់កាបូបផលិតផល។ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ដកប្រាក់របស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវផ្ទេរឥណទានពីកាបូបផលិតផលរបស់អ្នកទៅ កាបូបចំបង។

ច្បាប់នៃគេហទំព័ររបស់យើងហាមឃាត់គណនីច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់នៃគណនីបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ៖ support@9club.com ឬអ្នកអាចកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញដោយប្រើផ្ទាំង «ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់» ។

អ្នកមិនអាចប្តូរឈ្មោះពេញរបស់អ្នកបានទេ សម្រាប់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទំនាក់ទំនង អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈក្រុមជំនួយ 24/7 របស់យើង។

យើងនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់បុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ លើកលែងតែកន្លែងដែលអ្នកបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើដូច្នេះ ឬប្រសិនបើច្បាប់ទាមទារ ឬដោយស្មោះត្រង់ 9Club ជឿថាសកម្មភាពបែបនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីសំណួរគេសួរញឹកញាប់ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖ support@9club.com ឬទាក់ទងក្រុមគាំទ្រ 24/7 របស់យើងនៅទីនេះ។